Rapport cover - rapport 1305

Kartlegging av biologisk mangfald på Bjåneshalvøya i Os kommune med verdivurdering

Rapportnummer: 1305

Forfatter(e): Johnsen, G. H., M. Eilertsen, B. A. Hellen, P. G. Ihlen & O. K. Spikkeland

Utgitt: 2010

Antall sider: 41

ISBN: 978-82-7658-751-7

Last ned rapport: 1305.pdf (6,52 MB)