Rapport cover - rapport 1402

Kommunedelplan Nordre Bildøy, Fjell kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1402

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., L. Eilertsen, B.A. Hellen & P.G. Ihlen

Utgitt: 2010

Antall sider: 50

ISBN: 978-82-7658-827-9

Last ned rapport: 1402.pdf (5,84 MB)