Rapport cover - rapport 1348

Marine Harvest Norway AS. Nytt Fjæra settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune i Hordaland fylke. Konsekvensutredning for hydrologi, fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 1348

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

Utgitt: 2010

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-7658-786-9

Last ned rapport: 1348.pdf (2,19 MB)