Rapport cover - rapport 1346

Marine Harvest Norway AS. Nytt Fjæra settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune i Hordaland fylke. Konsekvensutredning for naturverninteresser, inngrepsfrie områder, naturmiljø og biologisk mangfold

Rapportnummer: 1346

Forfatter(e): Spikkeland O.K. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2010

Antall sider: 29

ISBN: 978-82-7658-784-5

Last ned rapport: 1346.pdf (5,05 MB)