Rapport cover - rapport 1365

Marine Harvest Norway AS. Nytt settefiskanlegg i Stongfjorden i Askvoll kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutredning for naturverninteresser, inngrepsfrie områder, naturmiljø og biologisk mangfold

Rapportnummer: 1365

Forfatter(e): Spikkeland O.K. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2010

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-7658-796-8

Last ned rapport: 1365.pdf (7,11 MB)