Rapport cover - rapport 1296

Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane. Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi 2009

Rapportnummer: 1296

Forfatter(e): Johnsen, G.H., F. Falkenberg & B.A. Hellen

Utgitt: 2010

Antall sider: 22

ISBN: 978-82-7658-744-9

Last ned rapport: 1296.pdf (2,01 MB)