Rapport cover - rapport 1333

Nyasetdalen Kraftverk, Vik kommune, Sogn og Fjordane. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1333

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & Hellen, B. A.

Utgitt: 2010

Antall sider: 31

ISBN: 978-82-7658-771-5

Last ned rapport: 1333.pdf (5,36 MB)