Rapport cover - rapport 1275

Overvaking av lakselusinfeksjonar på tilbakevandra sjøaure i Rogaland, Hordaland og Sogn & Fjordane sommaren 2009

Rapportnummer: 1275

Forfatter(e): Kålås, S, K. Urdal & H. Sægrov.

Utgitt: 2010

Antall sider: 45

ISBN: 978-82-7658-731-9

Last ned rapport: 1275.pdf (1,18 MB)