Rapport cover - rapport 1362

Resipientundersøkelse i sjøområdene utenfor det nye settefiskanlegget på Haugsneset i Tysvær kommune, sommeren 2010

Rapportnummer: 1362

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & A. H. Staveland

Utgitt: 2010

Antall sider: 75

ISBN: 978-82-7658-794-4

Last ned rapport: 1362.pdf (5,02 MB)