Rapport cover - rapport 1342

Resipientundersøkelse sørvest for Gunnhildsvågen i Flora kommune. Beskrivelse av resipienten, avløpsdisponering og miljøtilstand 2010

Rapportnummer: 1342

Forfatter(e): Brekke, E., M. Eilertsen & A.H. Staveland

Utgitt: 2010

Antall sider: 50

ISBN: 978-82-7658-780-7

Last ned rapport: 1342.pdf (2,64 MB)