Rapport cover - rapport 1313

Undersøkelser av fisk, bunndyr og dyreplankton i 6 innsjøer i Vest-Agder høsten 2009

Rapportnummer: 1313

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & S. Kålås 20010.

Utgitt: 2010

Antall sider: 65

ISBN: 978-82-7658-756-2

Last ned rapport: 1313.pdf (1,53 MB)