Rapport cover - rapport 1344

Utbygging i Samnangervassdraget og Aldalselva, Samnanger kommune, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 1344

Forfatter(e): Hellen, B.A. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2010

Antall sider: 70

ISBN: 978-82-7658-782-1

Last ned rapport: 1344.pdf (4,46 MB)