Rapport cover - rapport 1343

Utbygging i Samnangervassdraget og Aldalselva, Samnanger kommune, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for naturmiljø, biologisk mangfold og naturverninteresser

Rapportnummer: 1343

Forfatter(e): Eilertsen, L., K. Mork, P.G. Ihlen & G. H. Johnsen

Utgitt: 2010

Antall sider: 69

ISBN: 978-82-7658-781-4

Last ned rapport: 1343.pdf (9,33 MB)