Rapport cover - rapport 1341

Utbygging i Samnangervassdraget og Aldalselven, Samnanger kommune, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for marine forhold

Rapportnummer: 1341

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B. Tveranger, A.H. Staveland, M. Eilertsen & E. Brekke

Utgitt: 2010

Antall sider: 68

ISBN: 978-82-7658-779-1

Last ned rapport: 1341.pdf (4,61 MB)