Rapporter

Rapporter utgitt i år 2011

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Molnes i Etne kommune

Rapportnummer: 1488 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsundersøkelse av settefisklokaliteten til K. J. Eide Fiskeoppdrett AS i Skogseidvatnet,Fusa kommune

Rapportnummer: 1487 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Storefoss kraftverk i Øystre Slidre kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1486 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G.H., T.E. Brandrud & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-877-4

Lav- og mosefloraen i fossesprøytsonen ved Spinnerifossen i Eidsberg kommune, Østfold. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1485 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-876-7

Prøvefiske i 2 innsjøer i Voss kommune, Hordaland, høsten 2010

Rapportnummer: 1484 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Hellen, B.A. & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-875-0

Ikke
tilgjengelig

Marine granskingar 2011 med kartlegging av biologisk mangfald i samband med E39 Valsøya-Klettelva, Halsa kommune

Rapportnummer: 1482 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: 978-82-7658-873-6

Ikke
tilgjengelig

Lav- og mosefloraen i to fossesprøytsoner i Strupen, Gloppen: Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1481 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-872-9

Prøvefiske i 3 innsjøer i Vaksdal kommune, Hordaland, høsten 2010

Rapportnummer: 1480 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Hellen, B.A. & E. Brekke

ISBN: ISBN978-82-7658-871-2

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av ny oppdrettslokalitet ved Leknestangen i Etne kommune

Rapportnummer: 1479 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Marine Harvest Norway AS avd. Dravlaus, høsten 2011

Rapportnummer: 1478 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & E. Brekke

ISBN: -

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Samnangervassdraget i 2010

Rapportnummer: 1477 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Sægrov, H., B. A. Hellen, S. Kålås, K. Urdal & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN978-82-7658-870-5

Fysiske tiltak som alternativ til minstevassføring i Storelva i Samnangervassdraget. Sluttrapport frå 10-årsprosjektet

Rapportnummer: 1476 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Sægrov., H., G.H. Johnsen, S. Kålås, B. A. Hellen & K. Urdal

ISBN: ISBN978-82-7658-869-9

Ikke
tilgjengelig

Overføringer fra Tverrelva til Evanger kraftverk, og nye småkraftverk mot Vosso.KU for terrestrisk biologisk mangfold

Rapportnummer: 1475 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., P.G. Ihlen, T. Bjelland & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN978-82-7658-868-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupedalen i Fusa kommune, mai 2011

Rapportnummer: 1474 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Konsekvensutredning for Holmen kraftverk, Voss og Aurland kommuner. Fagtema: Ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 1473 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: ISBN978-82-7658-867-5

Overføringer fra Tverrelva til Evanger kraftverk, og nye småkraftverk mot Vosso. KU for vannkvalitet og for fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 1472 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen Og S. Kålås

ISBN: ISBN978-82-7658-866-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skrubbo i Fusa kommune, oktober 2011

Rapportnummer: 1471 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Altaneset i Fusa kommune, september 2011

Rapportnummer: 1470 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset S i Fusa kommune, juli 2011

Rapportnummer: 1469 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, juli 2011

Rapportnummer: 1468 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oterstegdalen i Fusa kommune, september 2011

Rapportnummer: 1467 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Matland i Fusa kommune, mai 2011

Rapportnummer: 1466 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skavhella i Os kommune, august 2011

Rapportnummer: 1465 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Brandaskuta i Kvinnherad våren 2011

Rapportnummer: 1464 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Tveranger, B. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og botngransking ved ny oppdrettslokalitet nordvest for Rennesøy i Rennesøy kommune

Rapportnummer: 1463 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Områdeplan Vårheia, Bergen kommune, Hordaland. Kartlegging av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1462 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., Johnsen, G.H. & L. Eilertsen

ISBN: ISBN978-82-7658-865-1

Jørnevikelvi Kraftverk, Voss kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1461 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, L, P.G. Ihlen & Hellen, B.A.

ISBN: ISBN978-82-7658-864-4

Kopar i grisetang i sjøområda ved notvaskeriet til Selstad AS ved Ytrøy i Solund kommune 2011

Rapportnummer: 1460 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, M. & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN978-82-7658-863-7

MOM C – gransking av lokaliteten Øksneset i Austrheim kommune

Rapportnummer: 1459 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Tveranger, B. & M. Eilertsen

ISBN: ISBN978-82-7658-862-0

Naturfaglige registreringer av områdene ved Storedalen (gnr 101, bnr 1) i Fjaler kommune, Sogn og Fjordane

Rapportnummer: 1458 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Ihlen, P.G.

ISBN: ISBN978-82-7658-861-3

Øvre Dalaåne Kraftverk, Forsand kommune, Rogaland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1457 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P.G. Ihlen

ISBN: SBN978-82-7658-860-6

Miljørapport 2010 Sørsmolt AS, Kragerø kommune

Rapportnummer: 1456 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune, april 2011

Rapportnummer: 1455 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, M. & E. Brekke

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2010

Rapportnummer: 1454 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov

ISBN: ISBN978-82-7658-859-0

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2010

Rapportnummer: 1453 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov

ISBN: ISBN978-82-7658-858-3

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kalvehagen. MOM B- undersøkelse, strømmålinger og modellering av nytt avløp våren 2011

Rapportnummer: 1452 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Tveranger, B. Og E.Brekke

ISBN: ISBN978-82-7658-857-6

Utvidet MOM B- undersøkelse utenfor avløpene til Sjøtroll Havbruk AS avd. Saltverket våren 2011

Rapportnummer: 1451 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Tveranger, B. Og E. Brekke

ISBN: ISBN978-82-7658-856-9

Omvikdalselva. Effektar av gjødselutslepp våren 2009

Rapportnummer: 1450 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Urdal, K., G. H. Johnsen & S. Kålås

ISBN: ISBN978-82-7658-855-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Ospeneset i Lindås sommaren 2011

Rapportnummer: 1449 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Tveranger, B.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av ny oppdrettslokalitet ved Lyngnes i Fusa kommune

Rapportnummer: 1448 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E. 2011

ISBN: -

Utfylling i Grunnavågen ved Bjørkheim i Samnanger kommune. Konsekvensutgreiing for marine tilhøve og biologisk mangfald

Rapportnummer: 1447 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, M., G.H Johnsen & B. Tveranger

ISBN: ISBN978-82-7658-854-5

Kalking og naturlig restaurering av tidligere forsurede innsjøer i Hordaland. Basert på innsjøtypologi og pelagiske bioindikatorer

Rapportnummer: 1446 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E., A. Hobæk, G.H. Johnsen & J.P. Nilssen

ISBN: ISBN978-82-7658-853-8

Miljøtilstand i vassdragene i Voss 2008-2010

Rapportnummer: 1445 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: ISBN978-82-7658-852-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Rennaren i Rennesøy kommune, mai 2011

Rapportnummer: 1444 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E. & M. Eilertsen

ISBN: -

Tilstandsrapport for Kvernavatnet i Austevoll 2010

Rapportnummer: 1443 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & M. Eilertsen

ISBN: ISBN978-82-7658-851-4

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Fjon Bruk AS (reg. nr. H/SO 0003), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1442 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen, A.H. Staveland & M. Eilertsen

ISBN: ISBN978-82-7658-850-7

Ikke
tilgjengelig

Straummåling med lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Rennaren i Rennesøy kommune

Rapportnummer: 1441 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Sandsavatnet i Ryfylke etter sterk nedtapping og blakking i 2010

Rapportnummer: 1440 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & K. Urdal

ISBN: ISBN978-82-7658-849-1

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Steinsvik (reg. nr. M/VA 0010), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1439 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Tveranger, B & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-848-4

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av ny oppdrettslokalitet ved Napp i Flekkefjord kommune 2011

Rapportnummer: 1438 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H. 2011

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Svåsandneset i Jondal kommune, våren 2011

Rapportnummer: 1437 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H. 2011

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Aldalen i Os kommune våren 2011

Rapportnummer: 1436 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H. 2011

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Saltkjelen i Kvam Herad

Rapportnummer: 1435 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H. 2011

ISBN: -

Skjelprøvar frå Rogaland 2005-2010. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks

Rapportnummer: 1434 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-7658-847-7

Prøvefiske i 4 innsjøer i Sogn og Fjordane høsten 2010

Rapportnummer: 1433 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Hellen, B.A. & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-846-0

Skjelprøvar frå Hordaland 1999-2010. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks

Rapportnummer: 1432 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-7658-845-3

MOM C – gransking av lokaliteten Mjåneset i Fusa kommune

Rapportnummer: 1431 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-844-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune, mars 2011

Rapportnummer: 1430 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E. & A. H. Staveland

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fusavika i Fusa kommune, mars 2011

Rapportnummer: 1429 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E. & A. H. Staveland

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Viksdalsvatnet og Hestadfjorden i 2010

Rapportnummer: 1428 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Sægrov, H.

ISBN: 978-82-7658-842-2

Steinmolo til Matresøyna i Masfjorden kommune, Hordaland fylke. Konsekvensutredning for marine forhold, forurensing, biologisk mangfold og naturressurser

Rapportnummer: 1427 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, M., E. Brekke, A. H. Staveland & B. Tveranger

ISBN: ISBN 978-82-7658-841-5

Skjelprøvar frå Sogn og Fjordane 1999-2010. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks

Rapportnummer: 1426 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: ISBN 978-82-7658-840-8

Fiskeundersøkingar i Suldalslågen 2010/2011

Rapportnummer: 1425 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-7658-839-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Håvikvågen S i Fusa kommune, mars 2011

Rapportnummer: 1424 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune

Rapportnummer: 1423 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H. 2011 & E. Brekke.

ISBN: -

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2010

Rapportnummer: 1422 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, M. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-838-5

Ikke
tilgjengelig

Arnafjordur i Island. Mulige virkninger av lakseoppdrett på lokal rekebestand

Rapportnummer: 1421 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & B. Tveranger

ISBN: 978-82-7658-837-8

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Skorposen i Fjell kommune

Rapportnummer: 1420 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Matland i Fusa kommune

Rapportnummer: 1419 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H. 2011 & E. Brekke.

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i sju innsjøer i Bjølvo i Kvam herad 2010

Rapportnummer: 1418 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-836-1

Kraftutbygging i Raundalen, Voss kommune, Hordaland fylke. Samla vurdering av konsekvensar ved modifisert utbygging

Rapportnummer: 1417 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G. H. (Red.), L. Bakken, L. Eilertsen, B. A. Hellen, P. G. Ihlen, R. Osen & O. K. Spikkeland

ISBN: 978-82-7658-835-4

Indre Hordaland Miljøverk, Bjørkemoen avfalls- og gjennvinningsanlegg. Miljøårsrapport 2010

Rapportnummer: 1416 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: 978-82-7658-834-7

Fiskeundersøkingar i Jølstra hausten 2010

Rapportnummer: 1415 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-833-0

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2010

Rapportnummer: 1414 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-832-3

Ikke
tilgjengelig

Vurdering av biologisk mangfold i forbindelse med økt vannuttak ved Vågafossen settefisk AS,

Rapportnummer: 1413 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Hellen, B. A, & G. H. Johnsen.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune, februar 2011

Rapportnummer: 1412 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar og lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Utåker i Kvinnherad kommune, vinteren 2011

Rapportnummer: 1411 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane. Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi 2010

Rapportnummer: 1410 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G.H., O.K. Spikkeland & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-831-6

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar ved oppdrettslokalitet Saltkjelen i Kvam Herad

Rapportnummer: 1409 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Bekkekløftprosjektet – naturfaglige registreringer i Hordland 2009-2010: Oppsummering

Rapportnummer: 1408 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-830-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune desember 2010

Rapportnummer: 1407 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H. & B. Tveranger

ISBN: -

Registrering av naturmiljø og avbøtende tiltak for ny E39 Svegatjørn – Rådal

Rapportnummer: 1406 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G. H., T. Bjelland, L. Eilertsen, P. G. Ihlen & O. K. Spikkeland

ISBN: 978-82-7658-829-3

Ikke
tilgjengelig

Straummålingar, botngransking og lokalitetsvurdering av ny oppdrettslokalitet ved Oksen i Fjell kommune

Rapportnummer: 1405 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Staveland, A. H.

ISBN: -

Miljøkvalitet i innsjøer og bekker ved Bergen Lufthavn Flesland høsten 2009

Rapportnummer: 1404 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Johnsen, G.H. Og K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-828-6

Kraftutbygging i Raundalen, Voss kommune, Hordaland fylke. Konsekvensar for miljøfaglege verdiar

Rapportnummer: 1400 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Ihlen, P.G., G.H. Johnsen, L. Eilertsen & O. K Spikkeland

ISBN: 978-82-7658-825-5

Kraftutbygging i Raundalen, Voss kommune, Hordaland fylke. Konsekvensar for fisk og ferskvassøkologi, med vekt på Vossolaksen

Rapportnummer: 1399 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-824-8

Kraftutbygging i Raundalen, Voss kommune, Hordaland fylke. Konsekvensar for landbruk

Rapportnummer: 1398 Utgitt: 2011

Forfatter(e): Eilertsen, L. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-823-1