Rapport cover - rapport 1439

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Steinsvik (reg. nr. M/VA 0010), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1439

Forfatter(e): Tveranger, B & B.A. Hellen

Utgitt: 2011

Antall sider: 34

ISBN: 978-82-7658-848-4

Last ned rapport: 1439.pdf (3,69 MB)