Rapport cover - rapport 1418

Fiskeundersøkelser i sju innsjøer i Bjølvo i Kvam herad 2010

Rapportnummer: 1418

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & S. Kålås

Utgitt: 2011

Antall sider: 49

ISBN: 978-82-7658-836-1

Last ned rapport: 1418.pdf (4,21 MB)