Rapport cover - rapport 1440

Fiskeundersøkingar i Sandsavatnet i Ryfylke etter sterk nedtapping og blakking i 2010

Rapportnummer: 1440

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & K. Urdal

Utgitt: 2011

Antall sider: 12

ISBN: ISBN978-82-7658-849-1

Last ned rapport: 1440.pdf (1,18 MB)