Rapport cover - rapport 1446

Kalking og naturlig restaurering av tidligere forsurede innsjøer i Hordaland. Basert på innsjøtypologi og pelagiske bioindikatorer

Rapportnummer: 1446

Forfatter(e): Brekke, E., A. Hobæk, G.H. Johnsen & J.P. Nilssen

Utgitt: 2011

Antall sider: 57

ISBN: ISBN978-82-7658-853-8

Last ned rapport: 1446.pdf (5,05 MB)