Rapport cover - rapport 1473

Konsekvensutredning for Holmen kraftverk, Voss og Aurland kommuner. Fagtema: Ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 1473

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & S. Kålås

Utgitt: 2011

Antall sider: 47

ISBN: ISBN978-82-7658-867-5

Last ned rapport: 1473.pdf (5,48 MB)