Rapport cover - rapport 1399

Kraftutbygging i Raundalen, Voss kommune, Hordaland fylke. Konsekvensar for fisk og ferskvassøkologi, med vekt på Vossolaksen

Rapportnummer: 1399

Forfatter(e): Hellen, B.A., G.H. Johnsen & H. Sægrov

Utgitt: 2011

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-7658-824-8

Last ned rapport: 1399.pdf (3,49 MB)