Rapport cover - rapport 1400

Kraftutbygging i Raundalen, Voss kommune, Hordaland fylke. Konsekvensar for miljøfaglege verdiar

Rapportnummer: 1400

Forfatter(e): Ihlen, P.G., G.H. Johnsen, L. Eilertsen & O. K Spikkeland

Utgitt: 2011

Antall sider: 52

ISBN: 978-82-7658-825-5

Last ned rapport: 1400.pdf (5,37 MB)

Last ned vedlegg: 1400_vedlegg_1-3.pdf (8,01 MB), 1400_vedlegg_4-6.pdf (7,08 MB)