Rapport cover - rapport 1417

Kraftutbygging i Raundalen, Voss kommune, Hordaland fylke. Samla vurdering av konsekvensar ved modifisert utbygging

Rapportnummer: 1417

Forfatter(e): Johnsen, G. H. (Red.), L. Bakken, L. Eilertsen, B. A. Hellen, P. G. Ihlen, R. Osen & O. K. Spikkeland

Utgitt: 2011

Antall sider: 65

ISBN: 978-82-7658-835-4

Last ned rapport: 1417.pdf (7,14 MB)