Lokalitetsundersøkelse av settefisklokaliteten til K. J. Eide Fiskeoppdrett AS i Skogseidvatnet,Fusa kommune

Rapportnummer: 1487

Forfatter(e): Brekke, E. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2011

Antall sider: 28

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig