Lokalitetsvurdering av oppdrettslokalitet Gjerdeviksflua i Fusa kommune

Rapportnummer: 1423

Forfatter(e): Staveland, A. H. 2011 & E. Brekke.

Utgitt: 2011

Antall sider: 25

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig