Rapport cover - rapport 1410

Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane. Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi 2010

Rapportnummer: 1410

Forfatter(e): Johnsen, G.H., O.K. Spikkeland & S. Kålås

Utgitt: 2011

Antall sider: 32

ISBN: 978-82-7658-831-6

Last ned rapport: 1410.pdf (2,25 MB)