MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fusavika i Fusa kommune, mars 2011

Rapportnummer: 1429

Forfatter(e): Brekke, E. & A. H. Staveland

Utgitt: 2011

Antall sider: 21

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig