MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Håvikvågen S i Fusa kommune, mars 2011

Rapportnummer: 1424

Forfatter(e): Brekke, E.

Utgitt: 2011

Antall sider: 24

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig