Rapport cover - rapport 1462

Områdeplan Vårheia, Bergen kommune, Hordaland. Kartlegging av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1462

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., Johnsen, G.H. & L. Eilertsen

Utgitt: 2011

Antall sider: 21

ISBN: ISBN978-82-7658-865-1

Last ned rapport: 1462.pdf (7,13 MB)