Overføringer fra Tverrelva til Evanger kraftverk, og nye småkraftverk mot Vosso.KU for terrestrisk biologisk mangfold

Rapportnummer: 1475

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., P.G. Ihlen, T. Bjelland & G.H. Johnsen

Utgitt: 2011

Antall sider: 78

ISBN: ISBN978-82-7658-868-2

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig