Rapport cover - rapport 1472

Overføringer fra Tverrelva til Evanger kraftverk, og nye småkraftverk mot Vosso. KU for vannkvalitet og for fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 1472

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen Og S. Kålås

Utgitt: 2011

Antall sider: 75

ISBN: ISBN978-82-7658-866-8

Last ned rapport: 1472.pdf (5,78 MB)