Rapport cover - rapport 1406

Registrering av naturmiljø og avbøtende tiltak for ny E39 Svegatjørn – Rådal

Rapportnummer: 1406

Forfatter(e): Johnsen, G. H., T. Bjelland, L. Eilertsen, P. G. Ihlen & O. K. Spikkeland

Utgitt: 2011

Antall sider: 33

ISBN: 978-82-7658-829-3

Last ned rapport: 1406.pdf (8,44 MB)