Rapport cover - rapport 1447

Utfylling i Grunnavågen ved Bjørkheim i Samnanger kommune. Konsekvensutgreiing for marine tilhøve og biologisk mangfald

Rapportnummer: 1447

Forfatter(e): Eilertsen, M., G.H Johnsen & B. Tveranger

Utgitt: 2011

Antall sider: 49

ISBN: ISBN978-82-7658-854-5

Last ned rapport: 1447.pdf (5,08 MB)