Rapporter

Rapporter utgitt i år 2012

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Ospeneset i Lindås desember 2012

Rapportnummer: 1676 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved oppdrettslokaliteten Djupeleget i Høyanger kommune, våren 2012

Rapportnummer: 1670 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Brekke, E. & T. T. Furset

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Overvåking av vinterbeiter i Vest-Finnmark og Karasjok 1998-2005-2010 – Resultater fra feltrutene. NINA Rapport 745, 65 sider

Rapportnummer: 1669 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tømmervik, H., Johansen, B., Karlsen, S. R. & Ihlen, P. G.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved oppdrettslokaliteten Djupevik i Finnøy kommune, hausten 2012

Rapportnummer: 1667 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & T. T. Furset

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Solheim i Masfjorden kommune, november 2012

Rapportnummer: 1666 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for slaktemerdene ved Sunde i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1665 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Grisholmsundet i Fedje kommune, november 2012

Rapportnummer: 1664 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen – en forundersøkelse. NVE-rapport Rapport nr. 9 – 2012, Miljøbasert vannføring

Rapportnummer: 1662 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Ihlen, P. G., T. Bjelland & K. Vaskinn

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Uføro i Stord kommune

Rapportnummer: 1661 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Øksneset i Austrheim kommune

Rapportnummer: 1659 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Landrøypynten i Tysnes kommune

Rapportnummer: 1658 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Oldeneelva, 2009-2011

Rapportnummer: 1657 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-951-1

Bestandsstatus for auren i Sandsavatnet i 2012, to år etter utvasking av leire

Rapportnummer: 1656 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Sægrov, H., K. Urdal & M. Kambestad

ISBN: 978-82-7658-950-4

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Kviksholmen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 1655 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Prøvefiske i seks innsjøar i Sogn og Fjordane hausten 2011

Rapportnummer: 1654 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kålås, S., E. Brekke & B. A. Hellen.

ISBN: 978-82-7658-949-8

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Holevik i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1653 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Skorpo i Tysnes kommune

Rapportnummer: 1652 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Flornes i Tysnes kommune

Rapportnummer: 1651 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Prestholmane i Finnøy kommune

Rapportnummer: 1650 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Toska N i Radøy kommune

Rapportnummer: 1649 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Hovda kraftverk, Åmot kommune, Hedmark. Konsekvensvurdering for terrestrisk miljø

Rapportnummer: 1648 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-948-1

Hyttetilbygg gnr. 83, bnr. 36 Stordammen, Drammen kommune – kartlegging av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1647 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: 978-82-7658-937-5

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Vikane I i Jondal kommune

Rapportnummer: 1646 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune november 2012

Rapportnummer: 1645 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Utvidelse av steinbrudd på Sognnes i Hyllestad kommune, Sogn og Fjordane, Konsekvensutredning for naturmiljø og naturressurser.

Rapportnummer: 1644 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger B., M. Eilertsen, L. Eilertsen & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-947-4

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for settefisklokaliteten til Tombre Fiskeanlegg AS i Skogseidvatnet, Fusa kommune

Rapportnummer: 1643 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M. & T. T. Furset

ISBN: -

Supplerende biologiske undersøkelser for planlagt Dravlaus kraftverk i Volda kommune

Rapportnummer: 1642 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-946-7

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Valestrandvågen i Osterøy kommune

Rapportnummer: 1641 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Grønebrekkane i Osterøy kommune november 2012

Rapportnummer: 1640 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skiftesvika i Finnøy kommune hausten 2012

Rapportnummer: 1639 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Lyklingholmen N i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1638 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Koløy N i Fitjar kommune

Rapportnummer: 1637 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M. & T. T. Furset

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Langevågen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1636 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Aga Ø i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1635 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Bakteriologisk undersøkelse av vassdrag i Fjell sommeren 2012

Rapportnummer: 1634 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-945-0

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Saltkjelen II i Jondal kommune

Rapportnummer: 1633 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Nygård i Samnanger kommune

Rapportnummer: 1632 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Hjartholmosen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 1631 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Brattavika i Austevoll kommune

Rapportnummer: 1630 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Hageberg i Fitjar kommune

Rapportnummer: 1629 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fusavika i Fusa kommune oktober 2012

Rapportnummer: 1628 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Altaneset i Fusa kommune september 2012

Rapportnummer: 1627 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Saltkjelen I i Kvam herad

Rapportnummer: 1626 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Miljøgifter i sediment i 4 utvalgte områder i Bergen havn september 2012

Rapportnummer: 1625 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H., T.T. Furset & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-944-3

Kvernåi kraftverk i Lesja kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1624 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Spikkeland, O.K.

ISBN: SBN978-82-7658-943-6

Naturtypekartlegging ved oppdrettslokalitet Ringja, Marine Harvest Norway AS. Konsekvensutgreiing for marint naturmiljø

Rapportnummer: 1623 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: 978-82-7658-942-9

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for ventemerdene på lokaliteten Storebø i Austevoll kommune

Rapportnummer: 1622 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Solbakk i Strand kommune

Rapportnummer: 1621 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Hessvik i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1620 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Apalvikneset i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1619 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Oltesvik i Gjesdal kommune

Rapportnummer: 1618 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune, september 2012

Rapportnummer: 1617 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Oterstegdalen i Fusa kommune, september 2012

Rapportnummer: 1616 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune september 2012

Rapportnummer: 1615 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Sagvik i kvam herad, september 2012

Rapportnummer: 1614 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Haugsøen, H. E. & E. Brekke

ISBN: -

Biologiske undersøkingar i Jølstra i 2011 og 2012

Rapportnummer: 1613 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen, S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-941-2

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Gråttnes i Forsand kommune

Rapportnummer: 1612 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Bergadalen i Kvam herad

Rapportnummer: 1611 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ulsetstemma næringspark. Konsekvensutredning for naturmiljø og biologisk mangfold

Rapportnummer: 1610 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P. G. Ihlen.

ISBN: 978-82-7658-940-5

Nedre Digraneselvi Kraftverk, Odda kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1609 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, L, Hellen, B.A. & P.G. Ihlen

ISBN: SBN978-82-7658-939-9

Sleveåne Kraftverk, Odda kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1608 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P. G. Ihlen

ISBN: SBN978-82-7658-938-2

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Sagvik i Kvam herad

Rapportnummer: 1607 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Dysvik i Kvam herad

Rapportnummer: 1606 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Teigland i Kvam herad

Rapportnummer: 1605 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Skåtavågen i Fusa kommune

Rapportnummer: 1604 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Grønebrekkane i Osterøy kommune april 2012

Rapportnummer: 1603 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Trettholmsosen i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1602 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Salar Bruk AS (reg. nr. H/ML 0003), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1601 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-936-8

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Kalhag i Strand kommune

Rapportnummer: 1600 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Indre Slettavikneset i Sandnes kommune

Rapportnummer: 1599 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Langholmen i Finnøy kommune

Rapportnummer: 1598 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Fister Smolt AS (reg. nr. R/HM 0004), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1597 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-935-1

Ikke
tilgjengelig

Utvida MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Munkholmen i Tysvær kommune, august 2012

Rapportnummer: 1596 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset T. T., E. Brekke & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-undersøkelse utenfor avløpene til Marine Harvest AS, avd. Øyerhamn juli 2012

Rapportnummer: 1595 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Karlhovden i Fusa kommune august 2012

Rapportnummer: 1594 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2011

Rapportnummer: 1593 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Sægrov, H., & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-934-4

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2011

Rapportnummer: 1592 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Sægrov, H., & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-933-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune august 2012

Rapportnummer: 1591 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

E39 Svegatjørn – Rådal. Naturfagleg kartlegging av tre moglege område for deponi for stein. Konsekvensutgreiing for naturmiljø

Rapportnummer: 1590 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H, O.K. Spikkeland, S. Kålås & T. Bjelland

ISBN: 978-82-7658-932-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Sauaneset i Austevoll sommaren 2012

Rapportnummer: 1589 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkingar i Guddalselva, Kvinnherad, i 2009

Rapportnummer: 1588 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-930-6

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Håvikvågen S i Fusa kommune

Rapportnummer: 1587 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Botndyr- og fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva 2009-2011

Rapportnummer: 1586 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Sægrov, H., S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-929-0

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved oppdrettslokaliteten Ospeneset i Lindås kommune

Rapportnummer: 1585 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Kartlegging av hule eiker i Kvam herad, Hordaland

Rapportnummer: 1584 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & T. Bjelland

ISBN: 978-82-7658-928-3

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset S, i Fusa kommune juli 2012

Rapportnummer: 1583 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Resipientundersøkelse i i 6 sjøområder i Kvinnherad mars 2012

Rapportnummer: 1582 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B., E. Brekke, M. Eilertsen & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-931-3

Ikke
tilgjengelig

Resipientundersøkelse i Rosslandspollen i Meland kommune våren 2012

Rapportnummer: 1581 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & M. Eilertsen

ISBN: -

Konsekvensvurdering for marint naturmiljø i Stekervika, Askøy kommune

Rapportnummer: 1580 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, M.

ISBN: 978-82-7658-927-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til Lerøy Vest AS avd. Stord, sommeren 2012

Rapportnummer: 1579 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Fusavika i Fusa kommune

Rapportnummer: 1578 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hondskår i Kvinnherad kommune våren 2012

Rapportnummer: 1577 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

132 kV kraftlinje over Tokagjelet, Kvam herad, Hordaland. Konsekvensutredning for biologisk mangfold, landskap og friluftsliv

Rapportnummer: 1576 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, L., P.G. Ihlen & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-7658-926-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking ved sjøanlegget til oppdrettslokalitet Parisvatnet i Øygarden kommune, våren 2012

Rapportnummer: 1575 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-undersøkelse utenfor avløpet til Viking Fjord AS på Sunde i Kvinnherad kommune sommeren 2012

Rapportnummer: 1574 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, mai 2012

Rapportnummer: 1573 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune, april 2012

Rapportnummer: 1572 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Mjåneset i Fusa kommune, mai 2012

Rapportnummer: 1571 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Altaneset i Fusa kommune

Rapportnummer: 1570 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Forenklet resipientundersøkelse utenfor avløpet til Franzefoss Gjenvinning AS og Eide fyllplass i Fjell kommune 2012

Rapportnummer: 1569 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-925-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til EWOS Innovation AS lokalitet Dirdal, våren 2012

Rapportnummer: 1568 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gråttnes i Forsand kommune våren 2012

Rapportnummer: 1567 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Skavhella i Os kommune

Rapportnummer: 1566 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skåtavågen i Fusa kommune juni 2012

Rapportnummer: 1565 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Skjelprøvar frå Rogaland 2005-2011. Vekstanalysar og innslag av rømt oppdrettslaks

Rapportnummer: 1564 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-7658-924-5

Skjelprøvar frå Hordaland 2011 – innslag av rømt oppdrettslaks og vekstanalysar

Rapportnummer: 1563 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-7658-923-8

Prøvefiske i 2 innsjøer i Vaksdal kommune, Hordaland, høsten 2011

Rapportnummer: 1562 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Hellen, B.A.

ISBN: 978-82-7658-922-1

Skjelprøvar frå Sogn og Fjordane 1999-2011. Innslag av rømt oppdrettslaks, vekstanalysar og bestandsutvikling

Rapportnummer: 1561 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Urdal, K. & H. Sægrov

ISBN: 978-82-7658-921-4

Lerøy Vest AS avd. Heggland. Kombinert MOM B- og MOM C-resipientundersøkelse av Salpevika, Tysnes kommune sommeren 2011

Rapportnummer: 1560 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen, & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-920-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Langøy i Lindås, mai 2012

Rapportnummer: 1559 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Skiftesneset S (Nedrevågen) i Fusa kommune

Rapportnummer: 1558 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Framlegg til faggrunnlag for fossesprøytsoner i Norge

Rapportnummer: 1557 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-919-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Håvikvågen S i Fusa kommune, april 2012

Rapportnummer: 1556 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av marint naturmiljø i utfyllingsområdet i Stongfjorden, Askvoll kommune

Rapportnummer: 1554 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse utenfor avløpene til Sjøtroll Havbruk AS avd. Flatråker, høsten 2011

Rapportnummer: 1553 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse utenfor avløpene til Sjøtroll Havbruk AS avd. Skåravågen, høsten 2011

Rapportnummer: 1552 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & M. Eilertsen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Haukedalsvatnet i 2011

Rapportnummer: 1551 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Sægrov, H..

ISBN: 978-82-7658-917-7

Ikke
tilgjengelig

Utvidet MOM B-undersøkelse utenfor avløpene til Eidane Smolt AS høsten 2011

Rapportnummer: 1550 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune, april 2012

Rapportnummer: 1549 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T.

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i Langvatnet og Grasbotntjørn i Ulvik kommune 2011

Rapportnummer: 1548 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Hellen, B.A., K. Urdal, E. Brekke & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-916-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Eidholmen i Austevoll kommune, mars 2012

Rapportnummer: 1547 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T . & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kviksholmen i Austevoll kommune, mars 2012

Rapportnummer: 1546 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T . & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Kalsøyfly i Austevoll kommune, mars 2012

Rapportnummer: 1545 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T.T . & M. Eilertsen

ISBN: -

Fiskebiologiske undersøkelser høsten 2011 i Nordfolda i Høylandet kommune

Rapportnummer: 1544 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås, K. Urdal Og G.H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-7658-915-3

Lygre kraftverk, Fusa kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1543 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, L., Kålås, S. & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-914-6

Utbygging av Mjåtveitmarka og elvemuslingane i Mjåtveitvassdraget

Rapportnummer: 1542 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kålås, S. & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-913-9

Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering av gytebestandsmål

Rapportnummer: 1541 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-912-2

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved oppdrettslokaliteten Dysvik i Kvam herad vinteren 2012

Rapportnummer: 1540 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Skiftesneset N (Breivik) i Fusa kommune

Rapportnummer: 1539 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fusavika i Fusa kommune, mars 2012

Rapportnummer: 1538 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. T. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Dysvik i Kvam herad, mars 2012

Rapportnummer: 1537 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Furset, T. & E. Brekke

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i 14 innsjøer i Masfjorden og Voss kommuner 2010 og 2011

Rapportnummer: 1536 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Hellen, B.A., E. Brekke & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-911-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Moldøyosen i Fedje kommune, februar 2012

Rapportnummer: 1535 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Miljøoppfølging utbygging nytt IKEA varehus i Åsane. Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi 2011

Rapportnummer: 1534 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H., O.K. Spikkeland & S. Kålås.

ISBN: 978-82-7658-910-8

E39 Valsøya-Klettelva, Halsa kommune, Møre og Romsdal. Konsekvensutgreiing for naturressursar

Rapportnummer: 1533 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: ISBN 978-82-7658-909-2

Tjaldalsåni kraftverk, Åseral kommune, Vest-Agder. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1532 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Spikkeland, O. K. & P. G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-908-5

Gosland Kraftverk, Voss kommune. Konsekvensutredning

Rapportnummer: 1531 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Bjelland, T., Ihlen, P. G. & Hellen, B. A.

ISBN: 978-82-7658-907-8

Hovland kraft AS, Flora kommune, Sogn og Fjordane.Vurdering av virkning for fisk og ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 1530 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen & K.Urdal

ISBN: 978-82-7658-906-1

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om produksjon av postsmolt i lukket anlegg i sjø for Marine Harvest Norway AS ved Molnes i Etne kommune

Rapportnummer: 1529 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: SBN 978-82-7658-905-4

Senda Kraftverk, Lærdal kommune. Biologisk mangfold – konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1528 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Bjelland, T., P. G. Ihlen & O. K. Spikkeland

ISBN: 978-82-7658-904-7

Fiskeundersøkingar i Oselva i Hordaland i 2010 og 2011. Bestandsutvikling 1991 – 2010

Rapportnummer: 1527 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Sægrov, H., K. Urdal, B.A. Hellen & S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-903-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Vågafossen Settefisk AS, høsten 2011

Rapportnummer: 1526 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & E. Brekke

ISBN: -

Bølgjeberekning for Solvik på Malmøya i Oslo

Rapportnummer: 1525 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Resipientundersøkelse i Ålfjordbotn, utenfor Fjonavika 2011, Sveio kommune

Rapportnummer: 1524 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, M. & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-7658-902-3

Naturfaglige registreringer på Ånuglo, Midtøya, Seløya og Flornes i Tysnes kommune, Hordaland

Rapportnummer: 1523 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Ihlen, P. G., L. Eilertsen & T. Bjelland

ISBN: 978-82-7658-901-6

Vassvøre kraftverk, Voss kommune, Hordaland. Konsekvensutredning for biologisk mangfald

Rapportnummer: 1522 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., Bjelland, T., Hellen, B.A., Eilertsen, L. & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-7658-900-9

IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2011

Rapportnummer: 1521 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H

ISBN: 978-82-7658-899-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, januar 2012

Rapportnummer: 1520 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. Og M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset S i Fusa kommune, januar 2012

Rapportnummer: 1519 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. Og M. Eilertsen

ISBN: -

Vannkvalitet i Jordalsvassdraget i 2011

Rapportnummer: 1518 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-898-9

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Karlhovden i Fusa kommune

Rapportnummer: 1517 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Lakselus på Vestlandet frå 1992 til 2010. Førekomst og bestandseffekt på laks

Rapportnummer: 1516 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kålås, S., G.H. Johnsen, H. Sægrov & K. Urdal

ISBN: ISBN 978-82-7658-897-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Håvikvågen S i Fusa kommune september 2011, med utvida MOM B-gransking november 2011

Rapportnummer: 1515 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, M. & Brekke, E.

ISBN: -

Resipientundersøkelse i sjøområdene utenfor Marine Harvest Norway AS avd. Haukå i Flora kommune sommeren 2011

Rapportnummer: 1513 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B.T., M. Eilertsen, E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-895-8

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2011

Rapportnummer: 1512 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-894-1

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2011

Rapportnummer: 1511 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-893-4

Konsekvensutredning for Øystese kraftverk, Kvam herad i Hordaland. Ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 1510 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kålås, S., G.H. Johnsen & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-892-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Djupedalen i Fusa kommune, november 2011

Rapportnummer: 1509 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B & M. Eilertsen

ISBN: -

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Kombinert MOM B- og MOM C-resipientundersøkelse av Kobbavika, Fitjar kommune sommeren 2011

Rapportnummer: 1508 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-891-0

Ikke
tilgjengelig

Undersøkelse av marint naturmiljø i utfyllingsområdet i Steinsvika, Volda kommune

Rapportnummer: 1507 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & M. Eilertsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hisdal i Kvinnherad kommune hausten 2011

Rapportnummer: 1506 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Tveranger, B. & M. Eilertsen

ISBN: -

300 (420) kV Modalen – Mongstad, BKK Nett AS. Konsekvensutredning for biologisk mangfold. Tilleggsvurdering av nye alternativer 2012

Rapportnummer: 1505 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H., K. Mork, O.K. Spikkeland & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-890-3

Vurdering av miljøvirkning av utslipp 26.september 2011 fra Swire Oilfield Services AS, Kristiansund kommune

Rapportnummer: 1504 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-889-7

E39 Valsøya-Klettelva, Halsa kommune, Møre og Romsdal. Konsekvensutgreiing for natur-miljø

Rapportnummer: 1503 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, L., M. Eilertsen, O.K. Spikkeland & B.A. Hellen

ISBN: 978-82-7658-888-0

Fiskebiologiske undersøkingar i Myklebustvassdraget, Vanylven, i 2010

Rapportnummer: 1502 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Hellen B.A., H. Sægrov &, S. Kålås

ISBN: 978-82-7658-887-3

Områdeplan Vårheia, Bergen kommune, Hordaland. Kartlegging av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1501 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., G.H. Johnsen, G.H. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-886-6

Ikke
tilgjengelig

Utvida MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune, september 2011

Rapportnummer: 1500 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Kartlegging og verdivurdering av naturmiljø i Sørespollen, Askøy kommune

Rapportnummer: 1499 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, M. & L. Eilertsen

ISBN: ISBN 978-82-7658-885-9

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved oppdrettslokaliteten Kjeahola i Hjelmeland kommune hausten 2011

Rapportnummer: 1498 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljørapport 2011 Sørsmolt AS, Kragerø kommune

Rapportnummer: 1497 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Drøllstølsbekken kraftverk, Eidfjord kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1496 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., L. Eilertsen, B.A. Hellen & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-884-2

Nedre Dyrvo Kraftverk, Voss kommune, Hordaland. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold og fisk

Rapportnummer: 1495 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Ihlen, P. G., Hellen, B. A., Overvoll, O., Johnsen, G.H. & Eilertsen, L.

ISBN: 978-82-7658-883-5

Status for bestandar av elvemusling i Hordaland 2010

Rapportnummer: 1494 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-7658-882-8

Status for bestandar av elvemusling i Sogn & Fjordane 2010

Rapportnummer: 1493 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Kålås, S.

ISBN: 978-82-7658-881-1

Verdivurdering av naturmiljø i planområdet til utvidet Sandslikryss

Rapportnummer: 1491 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, L., B. A. Hellen & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-879-8

Ikke
tilgjengelig

Granskingar av marint biologisk mangfald og tungmetall i grisetang i Gerhardspollen, Radøy kommune 2011

Rapportnummer: 1490 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Eilertsen, M. & E. Brekke

ISBN: -

Vasspest i Vigdarvatnet og smal vasspest i Ådlandsvatnet: status for utbredelse 2012 og forslag til tiltak

Rapportnummer: 1489 Utgitt: 2012

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & L. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-878-1