Rapport cover - rapport 1514

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Marine Harvest Norway AS avd. Haukå (reg. nr. SF/F 0008), med konsekvensutredning

Rapportnummer: 1514

Forfatter(e): Tveranger, B.

Utgitt: 2012

Antall sider: 35

ISBN: 978-82-7658-896-5

Last ned rapport: 1514.pdf (2,04 MB)