Rapport cover - rapport 1541

Gytefiskteljingar i Strynselva i 2011 og vurdering av gytebestandsmål

Rapportnummer: 1541

Forfatter(e): Sægrov, H., B.A. Hellen & S. Kålås

Utgitt: 2012

Antall sider: 15

ISBN: 978-82-7658-912-2

Last ned rapport: 1541.pdf (1,10 MB)