Rapport cover - rapport 1530

Hovland kraft AS, Flora kommune, Sogn og Fjordane.Vurdering av virkning for fisk og ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 1530

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen & K.Urdal

Utgitt: 2012

Antall sider: 17

ISBN: 978-82-7658-906-1

Last ned rapport: 1530.pdf (1,23 MB)