Rapport cover - rapport 1492

Marine Harvest Norway AS, Utvidelse av lokalitetene Buksevika og Skipningsdalen i Flekkefjord kommune, Vest-Agder (lokalitets nummerne 11857 og 11831).Konsekvensutredning for naturmiljø, naturressurser og samfunn

Rapportnummer: 1492

Forfatter(e): Johnsen, G.H

Utgitt: 2012

Antall sider: 70

ISBN: 978-82-7658-880-4

Last ned rapport: 1492.pdf (4,31 MB)