MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, januar 2012

Rapportnummer: 1520

Forfatter(e): Tveranger, B. Og M. Eilertsen

Utgitt: 2012

Antall sider: 23

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig