Rapport cover - rapport 1654

Prøvefiske i seks innsjøar i Sogn og Fjordane hausten 2011

Rapportnummer: 1654

Forfatter(e): Kålås, S., E. Brekke & B. A. Hellen.

Utgitt: 2012

Antall sider: 74

ISBN: 978-82-7658-949-8

Last ned rapport: 1654.pdf (1,91 MB)