Virkninger av små vannkraftverk på lav- og mosefloraen – en forundersøkelse. NVE-rapport Rapport nr. 9 – 2012, Miljøbasert vannføring

Rapportnummer: 1662

Forfatter(e): Ihlen, P. G., T. Bjelland & K. Vaskinn

Utgitt: 2012

Antall sider: 50

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig