Rapporter

Rapporter utgitt i år 2013

Ikke
tilgjengelig

Revisjon av vassdragskonsesjoner. Hensyn til verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2013:30. 22 s

Rapportnummer: 1831 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Gaarder,G., Hofton, T. H., Ihlen, P. G. & Larsen, B. H.2013.

ISBN: -

Resipientundersøkelse i sjøområdene utenfor Skretting ARC i Lerangsvågen i Forsand kommune sommeren 2013

Rapportnummer: 1830 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tveranger, B., H.E. Haugsøen, J. Tverberg, M. Eilertsen, & T.T Furset

ISBN: ISBN978-82-8308-038-4

Ikke
tilgjengelig

132 kV Gjengedal-Storebru, Gloppen og Flora kommunar. Konsekvensutgreiing for naturmangfald og drikkevatn. Unnateke offentlegheit

Rapportnummer: 1829 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L., O.K. Spikkeland & P.G. Ihlen

ISBN: -

132 kV Gjengedal-Storebru, Gloppen og Flora kommunar. Konsekvensutgreiing for naturmangfald og drikkevatn

Rapportnummer: 1828 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L., O.K. Spikkeland & P.G. Ihlen

ISBN: ISBN978-82-8308-037-7

Verdivurdering av lav- og mosefloraen i åtte vassdrag på Løvenskiold-Fossum sin eiendom i Skien kommune

Rapportnummer: 1827 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: ISBN978-82-8308-036-0

Lendingelva kraftverk i Hemnes kommune, Nordland. Konsekvensvurdering for naturtyper, vegetasjon og flora

Rapportnummer: 1826 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: ISBN978-82-8308-035-3

Kannsdalselva kraftverk, Sunndal kommune, Møre og Romsdal. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1824 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., L. Eilertsen & P.G. Ihlen

ISBN: ISBN978-82-8308-033-9

Resipientundersøkelse ved anlegg Eide i Fjell kommune 2013, fyllplass og resoilfabrikk

Rapportnummer: 1823 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tveranger, B., H.E. Haugsøen, M. Eilertsen., J. Tverberg & E. Brekke

ISBN: ISBN978-82-8308-032-2

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Eikebærånæ (Munndal) i Lindås kommune, november 2013

Rapportnummer: 1822 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fyllingsnes S i Lindås kommune, november 2013

Rapportnummer: 1821 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Grønebrekkane i Osterøy kommune, november 2013

Rapportnummer: 1820 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B- gransking av oppdrettslokaliteten Sandvik i Suldal kommune, november 2013

Rapportnummer: 1819 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Ommundsteigen i Suldal kommune, oktober 2013

Rapportnummer: 1818 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Overvåking av temperatur og vannvegetasjon i Ekso i Vaksdal kommune 2013

Rapportnummer: 1817 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Bjelland, T., L. Eilertsen & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN978-82-8308-031-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B- gransking av oppdrettslokaliteten Djupedalen, i Fusa kommune, november 2013

Rapportnummer: 1816 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Flytekai i Flåm, Aurland kommune. Konsekvensutredning for laks og sjøaure

Rapportnummer: 1815 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen, & H. Sægrov

ISBN: ISBN978-82-8308-030-8

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om utvidelse ved Bjølve Bruk AS (reg. nr. H/KM 0008)

Rapportnummer: 1814 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tveranger, B., & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN978-82-8308-029-2

Sogn Aqua i Ortnevik, Høyanger kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold og landskapsøkologi

Rapportnummer: 1813 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L. & H.E., Haugsøen.

ISBN: ISBN978-82-8308-028-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse og strømmålinger utenfor avløpet til Bjølve Bruk AS, høsten 2013

Rapportnummer: 1812 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Reguleringsplan for Vikaleirane, Stryn kommune. Konsekvensutgreiing for biologisk mangfald

Rapportnummer: 1811 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Bjelland, T. Kålås, S. & O. K. Spikkeland.

ISBN: ISBN978-82-8308-027-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdretteslokalitetn Skrubbo i Fusa kommune, oktober 2013

Rapportnummer: 1810 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Områdereguleringsplan for Langeholmen ro- og padleanlegg og Skiparvika, Bergen kommune. Naturtypekartlegging og moglegheitsstudie for etablering av nye strandsoner i Nordåsvatnet

Rapportnummer: 1808 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M., Haugsøen, M.E, Eilertsen, L. & G.H Johnsen

ISBN: ISBN978-82-8308-025-4

Strandsoneundersøkelse i sjøområdene utenfor Grieg Seafood Rogaland AS avd. Hognaland i Bokn kommune sommeren 2013

Rapportnummer: 1806 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., M. Eilertsen & B. Tveranger

ISBN: ISBN978-82-8308-023-0

Supplerende biologiske undersøkelser for planlagt Tesgjolo kraftverk i Voss kommune

Rapportnummer: 1805 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Ihlen, P. G.

ISBN: ISBN978-82-8308-022-3

Ikke
tilgjengelig

Fosselvi kraftverk, Kvam Herad. Foreløpig konsekvensutredning

Rapportnummer: 1804 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Ihlen. P.G., G.H. Johnsen & L. Eilertsen

ISBN: -

Fiskeundersøkelser i Kaupangselvi i 2013

Rapportnummer: 1803 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: ISBN978-82-8308-021-6

Resipientundersøkelse Kvamskogen vassverk høsten 2013

Rapportnummer: 1802 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: ISBN978-82-8308-019-3

Fåraaunet småbåthavn, Levanger kommune. Konsekvensutredning for marint biologisk mangfold

Rapportnummer: 1801 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Haugsøen, H.E. & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN978-82-8308-020-9

Ikke
tilgjengelig

Test av enkelt vannbehandlingssystem

Rapportnummer: 1800 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny settefiskkonsesjon for Marine Harvest Norway AS i Stongfjorden i Askvoll kommune

Rapportnummer: 1799 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN978-82-8308-018-6

Marine Harvest Norway AS. Nytt settefiskanlegg i Stongfjorden i Askvoll kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutredning for marine forhold og avløpet. Revidert rapport

Rapportnummer: 1798 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen, A.H. Staveland & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN978-82-8308-017-9

Analysar av skjelprøvar frå elvar på Vestlandet 1999-2012

Rapportnummer: 1797 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Urdal. K & H. Sægrov

ISBN: ISBN978-82-8308-016-2

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved oppdrettslokaliteten Ulveneset i Kvinnherad kommune, sommaren 2013

Rapportnummer: 1796 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Strømrapport for Hillesøy i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1795 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M. & T. T. Furset

ISBN: -

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om ny settefiskkonsesjon for Marine Harvest Norway AS i Fjæra i Etne kommune

Rapportnummer: 1793 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN978-82-8308-014-8

Marine Harvest Norway AS. Nytt Fjæra settefiskanlegg i Fjæra i Etne kommune i Hordaland fylke. Konsekvensutredning for marine forhold og avløpet. Revidert rapport

Rapportnummer: 1792 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tveranger, B., G.H. Johnsen, M. Eilertsen & A.H. Staveland

ISBN: ISBN978-82-8308-013-1

Knutepunkt Sandslivegen, Bergen kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold og landskapsøkologi

Rapportnummer: 1791 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L. & O.K. Spikkeland

ISBN: ISBN978-82-8308-012-4

Ikke
tilgjengelig

Sjøtroll Havbruk AS avd. Kjærelva. Strømmåling ved avløp i Kobbavika, Fitjar kommune mai – juni 2013

Rapportnummer: 1790 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T. & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Altaneset i Fusa kommune, september 2013

Rapportnummer: 1789 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Nystølvågen i Fusa kommune, august 2013

Rapportnummer: 1788 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Områdereguleringsplan for Knapstadmarka, Flora kommune. Konsekvensutgreiing for biologisk mangfald

Rapportnummer: 1787 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L.

ISBN: SBN978-82-8308-011-7

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Sagvik i Kvam herad, september 2013

Rapportnummer: 1785 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Vetlefjordelva i 2012

Rapportnummer: 1784 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: ISBN978-82-8308-008-7

Miljøoppfølging ved utbygging av nytt IKEA varehus i Åsane. Sluttrapport 2008-2012.Biologisk mangfold, fisk og ferskvannsbiologi

Rapportnummer: 1783 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G.H., O.K. Spikkeland & S. Kålås.

ISBN: ISBN978-82-8308-007-0

Prøvefiske i Hafskorvatnet i Fusa kommune i 2012

Rapportnummer: 1782 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M., S. Kålås & E. Brekke

ISBN: ISBN978-82-8308-005-6

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøaure i utvalgte vassdrag ved Hardangerfjorden

Rapportnummer: 1781 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Hellen, B.A., M. Kambestad & G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-003-2

Resipientundersøkelse for utslipp fra Halhjem avløpsrenseanlegg i Os kommune

Rapportnummer: 1780 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tveranger, B., H.E. Haugsøen, M. Eilertsen., T.T. Furset. J. Tverberg, E. Brekke & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-xxx-x

Naturtypekartlegging ved omsøkt oppdrettslokalitet Kjelaberg for Grieg Seafood Rogaland AS. Konsekvensutgreiing for marint naturmiljø

Rapportnummer: 1779 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M. & H.E. Haugsøen

ISBN: 978-82-8308-004-9

Risikovurdering av utslipp ved oppdrettslokaliteten Rødberg i Rissa kommune for marine verneverdier og biologisk mangfold

Rapportnummer: 1778 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Brekke, E. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-001-8

Fisk og botndyr i eit utval lokalitetar i Sogn og Fjordane hausten 2012

Rapportnummer: 1777 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kålås, S. & B. A. Hellen.

ISBN: 978-82-8308-000-1

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skifteneset S i Fusa kommune, juli 2013

Rapportnummer: 1776 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Resipientundersøkelse i sjøområdene utenfor Nesfossen Smolt AS i Lindås kommune vinteren 2013

Rapportnummer: 1775 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tveranger, B. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-8308-002-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Hågardsneset i Kvinnherad kommune, august 2013

Rapportnummer: 1774 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tverberg, J.

ISBN: -

Deponering av stein i sjø utanfor Flesland kai, Bergen kommune. Konsekvensutgreiing for naturmiljø

Rapportnummer: 1773 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M., G.H Johnsen, H. Haugsøen & J. Tverberg

ISBN: 978-82-7658-xxx-x

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Teigane i Suldal kommune juli 2013

Rapportnummer: 1772 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Supplerende kartlegging av hule eiker i Kvam herad, Hordaland

Rapportnummer: 1771 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Bjelland, T. & P. G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-998-6

Nyastøljuvet kraftverk, Suldal kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1770 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P. G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-997-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Kilaneset i Suldal kommune juli 2013

Rapportnummer: 1769 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Områdereguleringsplan for Florelandet Nord, Flora kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensutgreiing for naturmiljø på land

Rapportnummer: 1768 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L. & O.K. Spikkeland

ISBN: 978-82-7658-996-2

Fiskeundersøkingar i Gloppenelva 2008-2012

Rapportnummer: 1767 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-995-5

Ikke
tilgjengelig

MOM B- undersøkelse utenfor avløpet til Sjøtroll Havbruk AS avd. Sunndal, våren 2012

Rapportnummer: 1766 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Lauvåsåna kraftverk, Strand kommune, Rogaland. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1765 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Hellen, B. A., P. G. Ihlen, G. H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-994-8

Prøvefiske i Fyrste og Andre Lauvtjernet i Vaksdal kommune, Hordaland, høsten 2012

Rapportnummer: 1764 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Hellen, B.A.

ISBN: 978-82-7658-993-1

Vasskvalitet på 33 utvalde lokalitetar i 12 vassdrag i Indre Sogn Vassområde 2013

Rapportnummer: 1763 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G.H.

ISBN: 978-82-7658-992-4

Områdereguleringsplan for Langeholmen ro- og padleanlegg og Skiparvika. Bergen kommune. Konsekvensvurdering for naturmiljø

Rapportnummer: 1762 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M., , L. Eilertsen, B.A. Hellen. & G.H Johnsen

ISBN: 978-82-7658-999-3

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Oltesvik i Gjesdal kommune juli 2013

Rapportnummer: 1761 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Søknad om ny settefiskkonsesjon for Marine Harvest Norway AS på Kårstø i Tysvær kommune, Konsekvensutredning for Fisk og ferskvannsøkologi

Rapportnummer: 1760 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Hellen, B.A., S. Kålås & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-991-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skåtavågen i Fusa kommune, juni 2013

Rapportnummer: 1759 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tverberg, J. & T. T. Furset

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Klungervikneset i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1758 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M. & T. T. Furset

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Strømrapport for Stokkavik i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1757 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M. & T. T. Furset

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Strømrapport for Nappeholmane i Bømlo kommune

Rapportnummer: 1756 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M. & T. T. Furset

ISBN: -

Marine granskingar 2013, Hamnsundsambandet. Møre og Romsdal

Rapportnummer: 1755 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M. & H.E. Haugsøen

ISBN: 978-82-7658-990-0

Ikke
tilgjengelig

Strømrapport for Skigelstrand i Vindafjord kommune

Rapportnummer: 1754 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Strømrapport for Torsneset i Vindafjord kommune

Rapportnummer: 1753 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Årdalsvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2012

Rapportnummer: 1752 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-989-4

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Brattavika i Austevoll kommune, våren 2013

Rapportnummer: 1751 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Strømrapport for Kalsøyflu i Austevoll kommune

Rapportnummer: 1750 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Utvidet planområde i Vårheia, Bergen kommune, Hordaland. Kartlegging av biologisk mangfold

Rapportnummer: 1749 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Bjelland, T. & O. K. Spikkeland.

ISBN: 978-82-7658-988-7

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Fyllingsnes S i Lindås kommune, mai 2013

Rapportnummer: 1748 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tverberg, J. & H.E. Haugsøen

ISBN: -

Fiskeundersøkingar i Fortunvassdraget i Sogn og Fjordane hausten 2012

Rapportnummer: 1747 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Sægrov, H. & K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-987-0

Skipavika næringspark, Gulen kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø

Rapportnummer: 1746 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L., Eilertsen, M. & G.H. Johnsen

ISBN: ISBN 978-82-7658-986-3

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Grisholmsundet i Fedje kommune 2012 – 2013

Rapportnummer: 1745 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Måling av spreiings- og botnstraum ved Litletveitholane i Osterøy kommune, april – mai 2013

Rapportnummer: 1744 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Miljøundersøkelser i Storavatnet i Florvåg i 2012

Rapportnummer: 1743 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M., S. Kålås & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-985-6

Ferskvassbiologiske undersøkingar i Samnangervassdraget i 2011

Rapportnummer: 1742 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Sægrov, H., B. A. Hellen, S. Kålås Og K. Urdal

ISBN: 978-82-7658-984-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Matland i Fusa kommune, mai 2013

Rapportnummer: 1741 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tverberg, J. & H.E. Haugsøen

ISBN: -

Utvidelse av Kobbvågen gabbrofelt. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1740 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L. & Spikkeland, O.K.

ISBN: ISBN 978-82-7658-983-2

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Moldøyosen i Fedje kommune 2012 – 2013

Rapportnummer: 1739 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Nygård i Samnanger kommune april 2013

Rapportnummer: 1738 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

MOM C – gransking ved lokaliteten Brattavika i Austevoll kommune

Rapportnummer: 1737 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Haugsøen, H.E., E. Brekke & M. Eilertsen

ISBN: -

Deponering av steinmassar ved Kollsnes, Øygarden kommune. Granskingar av marint naturmiljø og miljøgiftar i sediment

Rapportnummer: 1736 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M, Haugsøen, H.E & Brekke, E.

ISBN: 978-82-7658-982-5

Naturfaglege kartleggingar i Frafjordheiane landskapsvernområde

Rapportnummer: 1735 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Bjelland, T. & Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-981-8

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking ved avløpet til Brandasund Fiskeforedling AS på Torgjo i Bømlo kommune, vinteren 2013

Rapportnummer: 1734 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Håvikvågen S i Fusa kommune, april 2013

Rapportnummer: 1733 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Tverråmo kraftverk, Fauske kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1732 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L., Bjelland, T. & P. G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-980-1

Fiskeundersøkelser i fem innsjøer i Etnefjellene i 2012

Rapportnummer: 1731 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M., S. Kålås & E. Brekke

ISBN: 978-82-7658-979-5

Analysar av skjelprøvar frå Rogaland i 2012

Rapportnummer: 1730 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-7658-978-8

Analysar av skjelprøvar frå Hordaland i 2012

Rapportnummer: 1729 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-7658-977-1

Analysar av skjelprøvar frå Sogn og Fjordane i 2012

Rapportnummer: 1728 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Urdal, K.

ISBN: 978-82-7658-976-4

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Fusavika i Fusa kommune, april 2013

Rapportnummer: 1727 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved Kobbavika i Finnøy kommune, vinteren 2013

Rapportnummer: 1726 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-undersøkelse utenfor avløpene til Marine Harvest AS, avd. Kvinge S februar 2013

Rapportnummer: 1725 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking på avløpet til Marine Harvest Norway AS, avd. Herand, april 2013

Rapportnummer: 1724 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gråttnes i Forsand kommune, mars 2013

Rapportnummer: 1722 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Kjerringnes Kraftverk, Luster kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1721 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P.G. Ihlen

ISBN: 978-82-7658-974-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Skavhella i Os kommune, mars 2013

Rapportnummer: 1720 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Reguleringsplan RV 13 Odda sentrum-Tyssedal, Odda kommune. Konsekvensutgreiing for naturmiljø

Rapportnummer: 1719 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M., Bjelland T., Haugsøen H., Ihlen P.G., Urdal K., & G.H. Johnsen

ISBN: SBN978-82-7658-973-3

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Bakka i Kvam herad

Rapportnummer: 1718 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved Oterstegdalen i Fusa kommune, desember 2012

Rapportnummer: 1717 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig
Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Gjerdsvikflua i Fusa kommune, mars 2013

Rapportnummer: 1715 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Kystfuruskog i Tysnes og Fusa kommuner – prøvekartlegging i forbindelse med faggrunnlag til handlingsplan

Rapportnummer: 1714 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Ihlen, P. G. & H. H. Blom

ISBN: 978-82-7658-972-6

Resipientundersøkelse i sjøområdene utenfor Grieg Seafood Rogaland avd. Trosnavåg i Bokn kommune sommeren 2012

Rapportnummer: 1713 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Tveranger, B., M. Eilertsen & H.E. Haugsøen

ISBN: 978-82-7658-971-9

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokalitet Eidholmen i Austevoll kommune, mars 2013

Rapportnummer: 1712 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling ved Storskredbukti i Lindås Kommune, vinteren 2013

Rapportnummer: 1711 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Svollandsneset i Vindafjord kommune

Rapportnummer: 1710 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Brekke, E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-førehandsgransking av oppdrettslokalitet Teigland i Kvam herad, mars 2013

Rapportnummer: 1709 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved Skåtavågen i Fusa kommune, vinteren 2013

Rapportnummer: 1708 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset T. T. & E. Brekke

ISBN: -

Prøvefiske i Skogseidvatnet og Henangervatnet i 2011 og 2012

Rapportnummer: 1707 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Urdal, K., B.A. Hellen, S. Kålås, M. Kambestad, H. Sægrov & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-970-2

Todøla kraftverk i Nes kommune, Buskerud. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1706 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., T. Bjelland & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-969-6

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Aldalen i Os kommune, januar 2013

Rapportnummer: 1705 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset, T. T.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Litletveitholane i Osterøy kommune, februar 2013

Rapportnummer: 1704 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Resipientundersøkelse av Kaldvellfjorden, Lillesand kommune. Virkning av avrenning fra deponier med sulfidholdig stein

Rapportnummer: 1703 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen G.H. & M. Eilertsen

ISBN: 978-82-7658-968-9

Overvåking av vannkvalitet i Myrkdalselven ved Voss Fjellandsby i 2012

Rapportnummer: 1702 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & C.S. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-967-2

Ikke
tilgjengelig

Enkel undersøking av miljøverknadar av utslepp til Ilevågen ved Hosøya i Gulen kommune

Rapportnummer: 1701 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Kopar i grisetang i sjøområda ved notvaskeriet til Selstad AS ved Ytrøy i Solund kommune 2012

Rapportnummer: 1700 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M. & G.H. Johnsen

ISBN: -

Grimeelvi Kraftverk, Jondal kommune. Konsekvensvurdering

Rapportnummer: 1699 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L. & P. G. Ihlen.

ISBN: 978-82-7658-966-5

Ikke
tilgjengelig

Dokumentasjonsvedlegg til søknad om klarering av ny lokalitet Leirvika i Masfjorden kommune

Rapportnummer: 1698 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset T. T & B. Tveranger

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Beinhelleren pumpe. Overføringer til Evanger kraftverk, Vaksdal kommune i Hordaland. KU for terrestrisk naturmiljø og naturmangfold

Rapportnummer: 1697 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Spikkeland, O.K., G.H. Johnsen, P.G. Ihlen & T. Bjelland

ISBN: -

Vasskvalitet i Steinsvatnet i Gulen 2012

Rapportnummer: 1696 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & C.S. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-965-8

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Oterstegdalen i Fusa kommune

Rapportnummer: 1695 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M. & T. T. Furset

ISBN: -

Tilstandsrapport for Skogseidvatnet og Henangervatnet i Fusa 2012

Rapportnummer: 1694 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G.H.& C.S. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-964-1

Utkast til faggrunnlag for irsk hinnelav (Leptogium hibernicum) i Norge

Rapportnummer: 1693 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Bjelland, T. & Ihlen, P. G.

ISBN: 978-82-7658-963-4

IHM sitt avfallsmottak Bjørkemoen – Voss. Miljøårsrapport 2012

Rapportnummer: 1692 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G. H. & C.S. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-962-7

Områdereguleringsplan for Florelandet Nord. Flora kommune, Sogn og Fjordane fylke. Konsekvensvurdering for marint naturmiljø

Rapportnummer: 1691 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M., E. Brekke & B. Tveranger

ISBN: 978-82-7658-961-0

BKK sjøkablar Kollsnes-Mongstad. Konsekvensutgreiing for marint naturmiljø og naturressursar

Rapportnummer: 1690 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M. & Haugsøen, H.E.

ISBN: 978-82-7658-959-7

Ikke
tilgjengelig

Straummåling og botngransking ved Leirvika i Masfjorden kommune, sommaren 2012

Rapportnummer: 1689 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Furset T. T & E. Brekke

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Botnaelva kraftverk i Flora kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1688 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & G.H. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-958-0

Ikke
tilgjengelig

MOM B-gransking av oppdrettslokaliteten Skiftesneset N i Fusa kommune, januar 2013

Rapportnummer: 1687 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Haugsøen, H.E.

ISBN: -

Hamnsundsambandet, Møre og Romsdal. Konsekvensutgreiing for naturressursar

Rapportnummer: 1686 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L. & Eilertsen M.

ISBN: 978-82-7658-957-3

Hamnsundsambandet, Møre og Romsdal. Konsekvensutgreiing for naturmiljø

Rapportnummer: 1685 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, L., Eilertsen M. & O.K. Spikkeland

ISBN: SBN978-82-7658-956-6

Tilstandsrapport for Hopsvatnet i Askøy 2012

Rapportnummer: 1684 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & C.S. Johnsen

ISBN: 978-82-7658-960-3

Resipientgransking i Søragapet 2012, Eigersund kommune

Rapportnummer: 1683 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M. & Haugsøen, H.E.

ISBN: 978-82-7658-955-9

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Dyrnes i Kvinnherad kommune

Rapportnummer: 1682 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Miljørapport 2012. Sørsmolt AS, Kragerø kommune

Rapportnummer: 1681 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G.H. & C.S. Johnsen

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Beinhelleren pumpe. Overføringar til Evanger kraftverk. Vaksdal kommune i Hordaland. KU for fisk og ferskvassbiologi

Rapportnummer: 1680 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Johnsen, G.H., B.A. Hellen, K. Urdal & S. Kålås

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Eidholmen i Austevoll kommune

Rapportnummer: 1679 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Drageide i Fusa kommune

Rapportnummer: 1678 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M. & T. T. Furset

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Loddetå i Sveio kommune

Rapportnummer: 1677 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Grønebrekkane i Osterøy kommune

Rapportnummer: 1675 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Lia og Liavika naturbaserte næringsprosjekt, Askvoll kommune. Konsekvensutredning for naturmiljø

Rapportnummer: 1674 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Eilertsen, M. & Bjelland, T.

ISBN: 978-82-7658-954-2

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Soløy Ø i Fitjar kommune

Rapportnummer: 1673 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -

Prøvefiske i Floskefonnvatnet i 2012

Rapportnummer: 1672 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Hellen. B. A. & S. Kålås.

ISBN: ISBN 978-82-7658-953-5

Ikke
tilgjengelig

Lokalitetsrapport for Tittelsnes i Sveio kommune

Rapportnummer: 1671 Utgitt: 2013

Forfatter(e): Kambestad, M.

ISBN: -