Rapport cover - rapport 1690

BKK sjøkablar Kollsnes-Mongstad. Konsekvensutgreiing for marint naturmiljø og naturressursar

Rapportnummer: 1690

Forfatter(e): Eilertsen, M. & Haugsøen, H.E.

Utgitt: 2013

Antall sider: 54

ISBN: 978-82-7658-959-7

Last ned rapport: 1690.pdf (5,91 MB)