Botnaelva kraftverk i Flora kommune. Konsekvensvurdering for biologisk mangfold

Rapportnummer: 1688

Forfatter(e): Spikkeland, O.K. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2013

Antall sider: 42

ISBN: 978-82-7658-958-0

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig