Rapport cover - rapport 1781

Habitatkartlegging og forslag til tiltak for sjøaure i utvalgte vassdrag ved Hardangerfjorden

Rapportnummer: 1781

Forfatter(e): Hellen, B.A., M. Kambestad & G. H. Johnsen

Utgitt: 2013

Antall sider: 251

ISBN: 978-82-8308-003-2

Last ned rapport: 1781.pdf (8,61 MB)