Rapport cover - rapport 1779

Naturtypekartlegging ved omsøkt oppdrettslokalitet Kjelaberg for Grieg Seafood Rogaland AS. Konsekvensutgreiing for marint naturmiljø

Rapportnummer: 1779

Forfatter(e): Eilertsen, M. & H.E. Haugsøen

Utgitt: 2013

Antall sider: 27

ISBN: 978-82-8308-004-9

Last ned rapport: 1779.pdf (2,93 MB)