Rapport cover - rapport 1707

Prøvefiske i Skogseidvatnet og Henangervatnet i 2011 og 2012

Rapportnummer: 1707

Forfatter(e): Urdal, K., B.A. Hellen, S. Kålås, M. Kambestad, H. Sægrov & G.H. Johnsen

Utgitt: 2013

Antall sider: 23

ISBN: 978-82-7658-970-2

Last ned rapport: 1707.pdf (1,09 MB)