Rapport cover - rapport 1703

Resipientundersøkelse av Kaldvellfjorden, Lillesand kommune. Virkning av avrenning fra deponier med sulfidholdig stein

Rapportnummer: 1703

Forfatter(e): Johnsen G.H. & M. Eilertsen

Utgitt: 2013

Antall sider: 58

ISBN: 978-82-7658-968-9

Last ned rapport: 1703.pdf (5,59 MB)