Revisjon av vassdragskonsesjoner. Hensyn til verdifulle naturtyper. Miljøfaglig Utredning notat 2013:30. 22 s

Rapportnummer: 1831

Forfatter(e): Gaarder,G., Hofton, T. H., Ihlen, P. G. & Larsen, B. H.2013.

Utgitt: 2013

Antall sider: -

ISBN: -

Last ned rapport: Ikke tilgjengelig