Rapport cover - rapport 1778

Risikovurdering av utslipp ved oppdrettslokaliteten Rødberg i Rissa kommune for marine verneverdier og biologisk mangfold

Rapportnummer: 1778

Forfatter(e): Brekke, E. & G.H. Johnsen

Utgitt: 2013

Antall sider: 28

ISBN: 978-82-8308-001-8

Last ned rapport: 1778.pdf (1,94 MB)